Country house bathroom (klicka här)

Enkelt och snyggt! När jag har ett landställe…

Pic via Fantastic Franks tumblr.